Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website ressorterend onder projectleiders.be Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Talent Productions. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar info@projectleiders.be

Intellectuele eigendomsrechten


De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Talent Productions of derden toe.
U verbindt zich er o.m. toe:

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voorntransmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Talent Productions te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens


Talent Productions verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker aan Talent Productions de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Talent Productions met het oog op klantenbeheer en direct mail per post of e-mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten aan info@projectleiders.be

Cookies


Het accepteren van cookies is noodzakelijk voor het gebruik van de website. Tijdens een bezoek aan de site worden automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf geplaatst op uw computer. Deze gegevens helpen ons de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Cookies verwijdert u zo:

Informatie op de website


De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Talent Productions staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Talent Productions is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Talent Productions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites


Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Talent Productions heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Talent Productions houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Paswoorden en beveiligde delen van de site


U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Talent Productions onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Talent Productions. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Talent Productions reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Talent Productions uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Talent Productions BVBA, Lambermontlaan 168, BE-1000 Brussel, BE 0423.934.738

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 284 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 284 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/jobpacks/domains/projectleiders.be/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/jobpacks/domains/projectleiders.be/public_html/storage/framework/sessions/Lz4UWkU3f8rxA9KwXkTbtA8Cwa7teuLtSDHujoM4', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"SnlqXcbKbRVfACofo2YPCFV40the9jNsUbZbqylJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"https://projectleiders.be/algemene-voorwaarden";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716849769;s:1:"c";i:1716849769;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/jobpacks/domains/projectleiders.be/public_html/storage/framework/sessions/Lz4UWkU3f8rxA9KwXkTbtA8Cwa7teuLtSDHujoM4', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"SnlqXcbKbRVfACofo2YPCFV40the9jNsUbZbqylJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"https://projectleiders.be/algemene-voorwaarden";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716849769;s:1:"c";i:1716849769;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/jobpacks/domains/projectleiders.be/public_html/storage/framework/sessions/Lz4UWkU3f8rxA9KwXkTbtA8Cwa7teuLtSDHujoM4', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"SnlqXcbKbRVfACofo2YPCFV40the9jNsUbZbqylJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"https://projectleiders.be/algemene-voorwaarden";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716849769;s:1:"c";i:1716849769;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('Lz4UWkU3f8rxA9KwXkTbtA8Cwa7teuLtSDHujoM4', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"SnlqXcbKbRVfACofo2YPCFV40the9jNsUbZbqylJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:46:"https://projectleiders.be/algemene-voorwaarden";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1716849769;s:1:"c";i:1716849769;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 60